O hotelu

    REGULAMIN HOTELOWY J&J SPORT CENTER
Dziękujemy za przestrzeganie niniejszego regulaminu hotelowego, który służy zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa podczas pobytu wszystkich Gości Hotelu J&J Sport Center w Krakowie.
 

§1

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie hotelu J&J Sport Center w Krakowie.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości,  hotelu oraz zasady przebywania na terenie hotelu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: jjsporthotel.com, na recepcji hotelu oraz w informatorze w pokoju hotelowym.
 4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie dokonania zameldowania się i podpisania karty pobytowej.

§2

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłaszać na Recepcji nie później niż do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Hotel uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. W przypadku nie opuszczenia pokoju do godziny 11:00 naliczana będzie opłata za przedłużenie doby hotelowej przy czym maksymalnie do godziny 14.00. Koszt każdej godziny 50 zł.
 6. Po godz. 14:00 naliczany jest koszt kolejnej doby hotelowej.
 7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

§3

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie z przyznaną kategorią i przyjętym standardem obsługi. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy o ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Przebywanie zwierząt w hotelu możliwe wyłącznie po uzyskaniu akceptacji hotelu przy składaniu rezerwacji przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.  
 3. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinie 7.00 do godziny 22.00.
 4. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 oznacza zgodę osoby zameldowanej w pokoju na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w recepcji.

§4

 1. Hotel ma obowiązek zapewnić bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo danych osobowych oraz tajemnicy informacji o Gościu. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 2. Hotel świadczy profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
 3. Hotel zapewnia sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie

§5

 1. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. W pokoju ani na terenie obiektu nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m.in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
 3. Hotel ma prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeździe. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego w skutek aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu palenia.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak, aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju drzwi i okna powinny pozostać zamknięte.
 5. Za zagubienie karty/klucza do pokoju obowiązuje opłata w wysokości 20 zł.
 6. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.
 7. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren hotelu przedmiotów stanowiących wyposażenie hotelu.
 8. Za niezwrócenie ręcznika hotelowego bądź karty na ręcznik hotelowy na recepcję hotelu Gość obciążony zostanie opłatą w kwocie 100 zł.
 9. Za niezwrócenie szlafroka hotelowego bądź karty na szlafrok hotelowy na recepcję hotelu Gość obciążony zostanie opłatą w kwocie 250 zł.
 10. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, mogą zostać odesłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres poprzez kuriera zamówionego na zlecenie Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa pozostawione po wyjeździe przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele społeczne bądź publiczne.

§6

 1. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie może zakłócać spokoju pobytu oraz bezpieczeństwa innych Gości.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia osoby, która rażąco naruszyła regulamin hotelowy, w szczególności: wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, wyrządzając szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osobach przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłóciła normalny tok funkcjonowania hotelu.
 3. Hotel będzie odmawiał dalszego świadczenia usług osobie, która narusza zasady określone w regulaminie bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu niepełnoletniej osoby powstały w wyniku niedopilnowania przez rodzica, opiekuna prawnego lub nie stosowania się do zasad obowiązujących na terenie hotelu i ośrodka J&J Sport Center. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 5. Zabrania się przebywania w zamkniętych w tym: strefach basenowych, sportowych  po godzinach zamknięcia.
 6. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, restauracji, recepcji, strefie basenowej, szatniach, siłowni oraz części sportowej jest zabronione.
 7. Za złamanie zakazu palenia obowiązuje opłata w wysokości 500 zł, obejmująca czyszczenie i wietrzenie pokoju oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.

§7

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 2. Brama wjazdowa zamykana jest automatycznie po godzinie 24:00 i otwierana o 6:00.
 3. W przypadku konieczności dostania się lub wydostania pojazdu z terenu hotelu w godzinach 24:00 – 6:00 prosimy o kontakt z recepcją hotelu.
 4. Parking hotelowy jest niestrzeżony oraz udostępniany Gościom bezpłatnie.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu oraz rzeczy w nich pozostawionych.                                                                          

§8           

 1. Integralną częścią Regulaminu Hotelowego są Regulaminy korzystania
  korzystania z basenu, korzystania z sauny, jacuzzi, boisk sportowych, kortu tenisowego.
 2. Wszystkie Regulaminy są dostępne w recepcji hotelowej, na stronie internetowej oraz w poszczególnych pomieszczeniach.
 3. Meldując się w hotelu Goście potwierdzają zapoznanie i zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Hotelowego.

 


Regulamin obowiązuje do odwołania.
 

 

Winnicka 40, 30-394 Kraków

Telefon : +48 506 387 131

E-mail : recepcja@jjsportcenter.pl

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.